tirsdag 6. mars 2012

Utfordringer i klasserommet

Nå skal vi snart ut i praksis igjen og dag har vi snakket mye om hvem mellomtrinnseleven er. Vi har jobbet med en gruppeoppgave som har med de utfordringer vi vil møte i klasserommet. Vi tok utgangspunkt i en medstudents observasjon vedrørende en elev på 5.trinn, og dennes innvirkning på medelever og lærere.
Elever med atferdsproblemer er og vil alltid være en utfordring for hele klassen, men også for resten av skolen. Med det mener jeg at for å redusere og fjerne uønsket atferd så må alle lærere handle likt. Lærere må stå sammen. Èn lærer skal aldri stå alene med store utfordringer. En måte å vise at lærerne står sammen på er å vise og klargjøre overfor eleven(e) at regler og konsekvenser følges opp likt av alle lærere, enten det er på skolens uteområde eller i klasserommet. Uansett så er det elevens lærer som spiller størst rolle. Hvem vi er, hva vi sier, hva vi gjør, hva vi ikke gjør er avgjørende. Midt oppe i alt dette har vi alle "de andre" elevene, og der er det egentlig like mange hensyn å ta, der som hos den enkelte elev med atferdsproblem.
Forskning viser til at det eleven ikke har lært seg av grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet, vil de vanskelig ta til seg på ungdomsskolen. Sånn sett kan vi si at uønsket atferd ødelegger, ikke bare for eleven med atferdsproblem, men også for resten av klassen. Hva slags læringsutbytte sitter elevene igjen med etter en turbulent dag på skolen, eller hvilken som helst skoledag? Etter forelesningen fant jeg et intervju med John Hattie gjort på svensk tv 28 februar. Vel verdt å bruke 5 minutter på den.
Kos dere.
http://www.Intervju med John Hattie 28 februar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar