tirsdag 6. mars 2012

Utfordringer i klasserommet

Nå skal vi snart ut i praksis igjen og dag har vi snakket mye om hvem mellomtrinnseleven er. Vi har jobbet med en gruppeoppgave som har med de utfordringer vi vil møte i klasserommet. Vi tok utgangspunkt i en medstudents observasjon vedrørende en elev på 5.trinn, og dennes innvirkning på medelever og lærere.
Elever med atferdsproblemer er og vil alltid være en utfordring for hele klassen, men også for resten av skolen. Med det mener jeg at for å redusere og fjerne uønsket atferd så må alle lærere handle likt. Lærere må stå sammen. Èn lærer skal aldri stå alene med store utfordringer. En måte å vise at lærerne står sammen på er å vise og klargjøre overfor eleven(e) at regler og konsekvenser følges opp likt av alle lærere, enten det er på skolens uteområde eller i klasserommet. Uansett så er det elevens lærer som spiller størst rolle. Hvem vi er, hva vi sier, hva vi gjør, hva vi ikke gjør er avgjørende. Midt oppe i alt dette har vi alle "de andre" elevene, og der er det egentlig like mange hensyn å ta, der som hos den enkelte elev med atferdsproblem.
Forskning viser til at det eleven ikke har lært seg av grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet, vil de vanskelig ta til seg på ungdomsskolen. Sånn sett kan vi si at uønsket atferd ødelegger, ikke bare for eleven med atferdsproblem, men også for resten av klassen. Hva slags læringsutbytte sitter elevene igjen med etter en turbulent dag på skolen, eller hvilken som helst skoledag? Etter forelesningen fant jeg et intervju med John Hattie gjort på svensk tv 28 februar. Vel verdt å bruke 5 minutter på den.
Kos dere.
http://www.Intervju med John Hattie 28 februar

tirsdag 7. februar 2012

IKT i skolen

Jeg har nå vært ute i fleksibel praksis på 6.trinn. Målet for praksis var å se på hvordan jeg klarte meg som lærer og veileder når det gjaldt bruk av IKT i skolen. Tema var tabeller, diagram og gjennomsnitt. Jeg ville se nærmere på hvordan elevene samarbeidet når de brukte regneark på pc, noe som var så og si helt nytt for de. Dessuten hadde jeg lyst til å øve meg litt på Excel før vi skulle ha det på forelesning i IKT og i matte. Hvorfor? Som en egen repetisjon, for å forstå hva vi snakker om på forelesning og samtidig lettere kunne se hva jeg kan bli bedre på. Jeg liker å være litt forberedt ;-)
Dette var ganske vellykket faktisk. Jeg fikk prøvd det ut på to klasser. I fellesskap tok vi oss frem steg for steg helt til de var klare til å jobbe selvstendig. Samarbeidet i klassen var det lite å si på. De som ikke hadde vært med på de første mattetimene fikk hjelp fra uventede deltakere. Jeg følte at jeg hadde veiledet de godt og grundig. nederst på uketesten på trinnet finner man en kolonne der elevene skriveer inn hva som var bra denne uken, matte med et hjerte rundt var et svar. Det gledet i hvertfall mitt hjerte.

Samling på Notodden

Da er vi på samling på Notodden igjen. Denne gangen har vi hatt mye matte og ikke minst en meget interessant Pel-dag. I morgen er det IKT. Dette blir spennende! Tema for samlingen er film, filming, filmredigering, filmkonvertering, filmpublisering og pedagogisk bruk av film/video i skolen. Jeg elsker alt som har med pedagogiske opplegg å gjøre. er det noe man lærer mye av så er det praktiske øvelser. Herlig. Dette ser jeg virkelig fram i mot. Gjett hva jeg skal prøve å få til i praksis eller i en naturfagtime i 5 trinn!?

onsdag 25. januar 2012

Hei og velkommen til studentbloggen min!

Dette er en blogg som er opprettet i forbindelse med valgfaget Ikt i læring, som jeg tar ved HiT.
For meg er blogging noe nytt, og akkurat nå - utfordrende.
Det jeg har forstått er at som fremtidig lærer i den nye grunnskoleutdanninga så må jeg må vite hva elevene mine er opptatt av for at jeg skal bli en bedre lærer. Blogging og Facebook er to eksempler. Jeg må altså vite hva de "nye" sosiale mediene er, hva de betyr for elevene og hvordan mediene utvikler seg.  Hvorfor, jo fordi elevene mine kan og kommer til å kunne mye mer om sosiale medier enn det jeg kan. Jeg må vite hva elevene mine er opptatt av og ikke minst, så må jeg vite mer enn elevene mine. Her gjelder det å være oppdatert og følge med i tiden. Til mitt eget beste?, -vet ikke, men i hvertfall til det beste for elevene.
I denne bloggen kommer jeg til å diskutere fagstoff i forhold til det vi jobber med i IKT-faget, jeg vil gjerne diskutere alt som har med IKT i skolen å gjøre. Jeg vil vite mer, lære mer og elevene våre vil senere nyte godt av det. Kort sagt, det er det jeg vil ha ut av IKT som valgfag!
Håper dere blir med på diskusjonene. Vi snakkes!